Huisregels

 • Legitimatie is verplicht, hier kan om gevraagd worden.
 • U kunt gefouilleerd worden.
 • Eigen meegebracht Glas- en Blikwerk is op het evenemententerrein niet toegestaan.
 • Er mag niet over de hekken of afzettingen geklommen worden.
 • Het betreden van het evenemententerrein is op eigen risico.
 • Aan jongeren onder de 18 jaar worden geen alcohol geschonken.
 • Bij misdragingen kan U de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van welke aard dan ook.
 • U dient ten alle tijde de aanwijzingen van de organisatie en/of beveiliging op te volgen.
 • Honden en/of andere huisdieren zijn op het evenemententerrein niet toegestaan.
 • Bij afgelasting van de wedstrijd word geen restitutie verleend.

Let tijdens het evenement op uw gehoor en dat van uw kinderen. Zorg indien nodig zelf voor gehoorbescherming.
Op het evenemententerrein zijn oordoppen verkrijgbaar.