huisregels

De organisatie van Power Valley hanteert haar eigen algemene huisregels. Bij het aanschaffen van een ticket van dit evenement gaat ticketkoper akkoord. Deze voorwaarden worden voorafgaand aan het evenement gepubliceerd op de website van Power Valley. Een samenvatting van de voorwaarden zal middels bebording bij de ingang worden aangegeven.

 • Voor bezoekers van 13 jaar en ouder is het tonen van een legitimatie verplicht, hier kan om gevraagd worden.
 • U kunt gefouilleerd worden.
 • Eigen meegebracht glas- en blikwerk is op het evenemententerrein niet toegestaan.
 • Er mag niet over de hekken of afzettingen geklommen worden.
 • Het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico.
 • Aan jongeren onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
 • Voor bezoekers jonger dan 18 jaar is het verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben.
 • Bij misdragingen kan de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.
 • De organisatie, of medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.
 • U dient ten alle tijde de aanwijzingen van de organisatie en/of beveiliging op te volgen.
 • Honden en/of andere huisdieren zijn op het evenemententerrein niet toegestaan.
 • Er worden op het terrein afbeeldingen/beeldmateriaal gemaakt voor promotionele doeleinden en opnames gebruikt voor tv uitzendingen. Elke bezoeker gaat akkoord met gebruik van deze beelden.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.
 • Bij afgelasting van de wedstrijd word geen restitutie verleend.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om de datum, de tijden en/of het programma van het evenement te wijzigen.
 • Tractorpulling is ‘loud’. De organisatie is niet aansprakelijk voor geluidsniveaus die eventueel gehoorbeschadiging veroorzaken.

Let tijdens het evenement op uw gehoor en dat van uw kinderen. Zorg indien nodig zelf voor gehoorbescherming, ook zijn deze te verkrijgen op het evenementen terrein.