Power Valley to the next level

Wij van Power Valley willen een zo goed mogelijk tractorpulling evenement neerzetten voor zowel de toeschouwers als de deelnemers. Een evenement voor jong en oud op een mooie locatie.

Na drie jaar op de huidige locatie zijn we tot de conclusie gekomen dat we meer willen en dat er meer kan met het evenement, helaas gaat dit niet op het huidige terrein.

Het afgelopen najaar zijn we druk bezig geweest om een verhuizing op het terrein van Geestmerambacht te bewerkstelligen. Met een betere locatie op het evenemententerrein hebben we een investering gedaan in de toekomst. Met doorgroeimogelijkheden, in omvang en kwaliteit.

De afgelopen maanden is er veel werk verzet om de nieuwe locatie aan te passen en in te richten, zodat we hier de komende jaren een prachtig truck- en tractorpulling evenement kunnen organiseren. Medio september hebben we externe rivierklei aangeschaft om een wedstrijdbaan mee aan te kunnen leggen. Deze klei is eind september gearriveerd op het terrein.

Dit alles is nog maar het begin van de route die we af willen leggen om uiteindelijk bij de top van Europa te horen als het gaat om de organisatie van een truck- en tractorpulling evenement.

Waarom deze crowdfunding?

Alle jaren hebben we de groei van het evenement zelf kunnen realiseren met behulp van sponsoren en onze vrijwilligers. Alleen door de hoeveelheid werk die er nu verzet moet worden, om de nieuwe lokatie geschikt te maken voor het Power Valley evenement van 2020, overschrijden de kosten ons budget. Daarom vragen we jullie als toeschouwer, deelnemer, liefhebber, fan, om financiële steun.

Wat willen we realiseren:

Een vast terrein voor het Power Valley evenement met uitbreidingsmogelijkheden naar de toekomst.

Een goede wedstrijdbaan met rivierklei ( welke permanent blijft liggen).

Betere bereikbaarheid voor zowel het publiek als de deelnemers.

Vergroening van het evenement.

Vaste Nuts voorzieningen.

Natuurlijke grondwallen als tribunes.

Power Valley het nummer één tractorpulling evenement van Noord Holland maken. En het geschikt maken voor de 21e eeuw. Met vermaak voor jong en oud zodat ook niet-tractorpulling liefhebbers van het evenement kunnen genieten.

Wat krijg je ervoor terug:

Een mooier evenement, met een terrein dat is aangepast op de Power Valley met uitbreidingsmogelijkheden naar de toekomst.

Beter zichtbare wedstrijd voor het publiek door de natuurlijke grondwal “tribunes”.

Een sportieve actieve wedstrijd door de constante kwaliteit van de aangelegde baan van rivierklei, waardoor de tractoren een competitieve wedstrijd kunnen rijden door de kleinere onderliggende verschillen wat resulteert in een spannendere wedstrijd voor het publiek en de deelnemers.

Vergroening van het evenement, doordat we gebruik maken van de natuurlijke tribunes, hoeven we niet jaarlijks tribunes naar het terrein te laten transporteren. Door de natuurlijke afscheiding van het nieuwe terrein ( is geheel omringd door water) zijn er minder afzethekken nodig welke niet naar het terrein getransporteerd hoeven te worden. Door de vaste elektriciteitsaansluiting zijn we niet meer afhankelijk van een tiental diesel gestookte aggregaten maar kunnen we over op groene stroom.

De beplanting van het terrein aanpassen door bomen en planten aan te leggen brengen we niet alleen een stuk groen terug maar zorgt het ook voor een mooiere locatie voor het evenement, door de bomen creëren we schaduwplekken en ze fungeren als natuurlijke windbrekers.

Steun ons:

En help ons als organisatie om Power Valley op de kaart te zetten als het tractorpulling evenement van Noord Holland, of als beste van heel Nederland te worden. Alle donaties zijn welkom, we kunnen je beloven je krijgt er een geweldig evenement voor terug. Daar doen we me met zijn allen ons best voor.

Steun ons door hier te klikken.

Deel artikel