Verhuizing op hetzelfde terrein

Zaterdag 9 mei 2020 zal Power Valley voor de vierde keer op het evenemententerrein Geestemerambacht in Langedijk plaatsvinden. Vrijwel direct na de wedstrijd van 2019 tot op heden is en wordt er achter de schermen heel hard gewerkt om te verhuizen op het evenemententerrein.

Op het evenemententerrein Geestmerambacht worden gedurende het jaar meerdere evenementen georganiseerd, waaronder Power Valley maar ook bijvoorbeeld het Indian Summer Festival. Gaandeweg ons verblijf op Geestmerambacht is de wens om een ‘eigen hoek’ te creëren steeds groter geworden. Ieder jaar was het best een flinke puzzel om op een goed moment in de kalender van zowel Geestemerambacht als bij de NTTO terecht te komen. Door te verhuizen op het terrein in Langedijk hebben we min of meer ons eigen stuk grond, en zitten we niet in het vaarwater van andere evenementen.

Door goed en structureel overleg met de beheerder van het evenemententerrein, de gemeente en het hoogheemraadschap kregen de plannen om te verhuizen steeds meer vorm. Aan de hand van de plannen zijn er tekeningen uitgewerkt. En naar verloop van tijd hebben we een aanvraag ingediend om het stuk grond waar we naartoe willen aan te mogen passen en gebruiksklaar te maken voor een truck- en tractorpulling evenement.

Eind augustus hebben we akkoord gekregen op onze plannen en zijn we begin september aan de slag gegaan op ons ‘eigen’ stuk grond. Nagenoeg dagelijks waren de machines van Loonbedrijf Veldman actief om het terrein aan te passen. Eén van de aanpassingen is het aanleggen van een publiekswal. Op deze manier willen we alle bezoekers een goed zicht op de wedstrijdbanen bieden.

Om het evenement een verdere kwaliteitsinjectie voor deelnemers te geven is er externe klei aangekocht waarmee we één wedstrijdbaan kunnen aanleggen. Deze zogenaamde rivierklei arriveerde eind september met twee boten in Akersloot, en op zaterdag 28 september is er met man en macht gewerkt om de volledige lading te transporteren naar Langedijk. Een groot woord van dank gaat hierbij uit naar Poland Groep voor het beschikbaar stellen van personeel en transport.

Het nieuwe terrein is nagenoeg volledig ingezaaid, en we streven ernaar om de aanstaande editie van Power Valley op het nieuwe terrein te gaan rijden. Gezien het zeer natte najaar zullen we de winterperiode af moeten wachten om te bezien hoe het terrein er dan uitziet. We houden dus nog een beetje een slag om de arm, maar wij staan te popelen om op het nieuwe terrein de wedstrijd te organiseren.

De aankomende maanden zullen we u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen met betrekking tot het wedstrijdterrein.

Deel artikel